Na rozhraní roku, lehce za…

Až s určitým časovým odstupem lépe a lépe vnímám, co jsme v průběhu podzimních měsíců stvořili. Není to dílo významné z pohledu celosvětové ceny ropy, ale je to dílo nenahraditelné.

Nenahraditelné pro životy těch, kteří svými hlasy tvořili pohádkové postavy. Je jedno, kdo více, kdo méně.
Nenahraditelné pro životy těch, kteří se s našim poselstvím potkali. Poselstvím nezdolnosti tvořivého ducha, poselstvím víry v nás samé a, snad, i dětské posluchače povznášející pohádkový příběh. Mimochodem o odvaze a lásce.
Nenahraditelné pro naše děti, které mohou přihlížet nebo se účastnit našeho tvoření – potkávat se s lidmi jiných generací jako se sobě rovnými i v těchto ustrašených dobách a kdesi na pozadí toho setkávání brnkat na prastaré struny sounáležitosti národa, který v historii nepoznal mnoho samostatnosti a svobody, přitom do světa posílá špičkové osobnosti v jakémkoliv oboru.
Nenahraditelné pro Rosivadlo jako spolek, který utužuje své základy tím více, čím obtížnější podmínky pro společné tvoření má. Opět ony hluboké struny dědictví, které mnohokrát dokázaly udržet krásu českého jazyka při životě.

Za to vše vám jako účastník a hostitel z hloubi duše děkuji.
Děkuji za energii vloženou do postav, za odvahu scházet se uprostřed strachu, který je úspěšně pěstován už na všech úrovních naší společnosti.
Děkuji za další střípek mozaiky naplnění účelu místa, ve kterém se scházíme. Je pracovnou, místem konání kruhových setkání, dětských her, hostinského přespávání návštěv, místem tajemného objevení dárků pod vánočním stromkem, místem sousedských setkání. A nově i improvizovaným nahrávacím studiem. Takto si představuji plnohodnotné využívání prostoru, které naplňuje principy našeho království 3VĚŽIČKY.

Cítím se jako scénárista, bez jakéhokoliv povědomí o kvalitě svých výtvorů. Jediná kontrola tvorby je vlastní pocit. S výsledkem jsem s ohledem na termíny pro tvorbu spokojený, i když při jakémkoliv přečtení bych začal upravovat, přepisovat, dolaďovat… Lehce se to dnes opravuje, když vím, kam a jak jsme příběh dovedli, v dobách vzniku prvních kapitol jsem o pokračování neměl ještě představu.

Málo se cítím jako režisér, i když jsem z jeho kompetencí čerpal, ale přitom některé povinnosti nevnímal nebo vnímal málo.

A teď ono CO DÁL?

Očekávám, že naše tvorba bude pokračovat.
Očekávám, že v případě zájmu budu scénáristou i dál. Ať už půjde o přepis klasických pohádek, nebo o původní tvorbu.
Očekávám, že se každý v rámci svých možností poohlédne po hotových scénářích na internetu. Ať už pro inspiraci, nebo přímé využití. Velmi tak urychlíme přípravu podkladů pro další tvorbu.
Očekávám, že kdokoliv má trochu času, může zkusit text klasické pohádky Boženy Němcové či K. J. Erbena rozepsat do rolí – se zachováním původního jazyka i postav. Prostor pro tvoření je spíš v použitých doprovodných zvucích a rozložení rolí.

Pokud jste nejistí a zároveň věříte, že já mohu být nějak nápomocen, rád to udělám. Síla Rosivadla by neměla být v jedné ruce či jednom hlasu. Každý máme jiné vlohy a možnosti, ale zároveň každý se může rozvíjet, získávat zkušenosti, poznávat nové věci, a třeba dosud netušené schopnosti. A když se pokus nepodaří úspěšně dokončit, získá minimálně cenné poznání o hranicích svých možností, které zmapoval.

Očekávám, že si vše užijeme.
A slov už dosti bylo, i když psáti je mi bylo pro vás milo.

Komentáře

Přidat komentář