Kdo, kam, kdy, jak (8. 9. 2020)

I setkali se a dobře se spolu měli. Já tam také byl, jedl a pil, něco jsem slyšel, něco zapomněl.

Ozvěny zámecké pohádky Princ a Večernice

 • hezké, pěkné, krásné, veselé
 • hezčí než v kině – většina, mnohem hezčí atmosféra
 • horší než v kině – jednotlivci
 • Kašpárek byl obohacením
 • horší slyšitelnost – mikroporty?
 • chyběla závěrečná herci zpívaná písnička
 • ony se opravdu rozhýbaly květináče přesně ve chvíli, kdy Větrník mávl berlou!!!
 • létaly jiskry od meče Velenova i Mrakomorova (teď ještě musí Mrakomor vrátit vypůjčené meče a uvidíme, jak jejich použití ocení majitel 🙂 )
 • divákům bylo zima, uvítali čaj
 • někoho odradilo počasí přes den a zjištění hodiny představení
 • velmi se líbil král s projevem, který on sám považuje za trestuhodné selhání – zapomínání slov, pomalé reakce apod. – ostatní jej považují za přirozenou součást projevu a královské charisma
 • neumíme děkovačku – nejistotou v počínání tlumíme potlesk a urychlujeme rozpad diváctva a jeho odchod
 • KIC Honza Veškrna velmi fandí divadlu a rozhodl, že zápůjčka pódia byla zdarma – důležité bylo, že jsme si pódium sami stěhovali a vraceli zpět

Co dál?

 • ROSIVADLO JE rozhodnutím většiny společenství vystupující pod tímto názvem bez přídomku „Kašpárkovské divadlo“, „Divadlo RC Kašpárkov“ apod. jako suverénní skupina
  • zcela oficiálně pro sezónu 2020/21 setrvává pod RC Kašpárkov – až léto 2021 a průkazná životaschopnost skupiny povede k oficiálnímu založení samostatného spolku, případně jiná nečekaná událost-impuls
 • ROSIVADLO CHCE vystoupit 12. 12. 2020 s pohádkou v rámci vánočního jarmarku
  • obvyklá délka 60 min
  • velmi rádo odehraje pohádku v prostorách zámku, ideálně kamenné divadlo (dnešní Taranis) nebo v šenku
  • považuje za ideální čas odpoledne, navrhuje 2 představení se začátky např. 14.00 a 16.00
  • pohádka má být veselá, nebude se jednat o tradiční vánoční titul
  • dosavadní náměty (bez rozhodnutí): Nezbedná pohádka (obsahuje i písničky), Vánoční duch (Ch. Dickens), Tři veteráni
 • ROSIVADLO TVOŘÍ stávající skupina považovaná za jádro souboru
  • velmi vítá a podporuje šíření myšlenky společné tvorby v rámci rodiny – děti a vnoučata členů
  • další člen vstoupí nejlépe způsobem, že projeví zájem o Rosivadlo, tím se stane zájemcem a bude osloven při nejbližší příležitosti s nabídkou konkrétní role v konkrétním vystoupení – může se stát součástí jádra, pokud
   • se osvědčí jako spolutvůrce a zapadne do skupiny – souznění má přednost před úrovní hereckých či jiných dovedností
   • respektuje pravidlo pravidelných společných zkoušek a setkávání
  • zájemcem se stává člověk, který vysloví „moc rád bych s vámi hrál“, vyjádření „klidně bych hrál/a, kdyby bylo potřeba“ nestačí
  • víme o zájemcích
   • Anita Steinocherová – účastnice dřívějších divadelních představení, malířka a učitelka MŠ
   • Lucka Šímová – účastnice dřívějších divadelních představení, pořadatelka zájezdů, cvičitelka jógy, nemůže ale úterky
   • Jitka Lacinová – KIC, členka Rosalek
   • Igor Vučenovič – účastník dřívějších divadelních představení
   • Lenka Kaniová – učitelka MŠ, výtvarnice, zručná švadlena
   • Tom Hlaváček – žák 5.A ZŠ Rosice, herecky i technicky, možná už nejde o zájemce, ale člena
   • Miloš Dvořák – KIC, spontánně vplul v roli osvětlovače, chce v roli pomocníka s technickými záležitostmi zůstat, hrát nechce – vítáme
 • ROSIVADLO HRAJE
  • pohádky a příběhy pro děti, ale míří k rozšíření tvorby i pro dospělé publikum
  • nové a nové příběhy – naprostou většinou se shoduje na výběru stále nových příběhů, nechce se vracet k dříve nacvičeným (O dvanácti měsíčkách, Mrazík apod.)
  • větší divadla i malá představení podle přání pořadatele a zájmu herců (improvizační styl s minimem zkoušek či bez) – nedělní kašpárkovská divadla, divadla na objednávku apod. – kdo chce hrát častěji, může přinášet příležitosti a hledat další zájemce o účast
  • podle vlastních scénářů, a tedy vždy „na motivy“ – důležité z pohledu autorských práv – nemůžeme uvádět původní názvy převzatých děl, nemůžeme využít slovo od slova hotové scénáře – nepovažujeme za omezení, scénáře stejně vždy upravujeme nebo sami tvoříme
 • ROSIVADLO ŘÍDÍ…
  • nevznikla shoda. Navrhovaný Olda se brání roli generálního ředitele kvůli nedostatku vůle někoho řídit a usměrňovat více či méně násilnými způsoby, pokouší se prosadit model režisérů jednotlivých představení jako autority pro skupinu zúčastněných a mimo tato představení pak rovnocennou demokracii. Velmi pravděpodobně má tento model slabiny, je třeba doladit a dosáhnout shody.
  • má roli koordinátora/principála v osobě Věrky – pověřence pro styk s vnějším světem v domluvách, zařizování a vyřizování všeobecných věcí
  • má roli propagátora – Zdenička
 • ROSIVADLO SE SCHÁZÍ
  • ve vhodných prostorách, zatím podle potřeby. KIC v osobě Honzy Veškrny nabídl k libovolnému bezúplatnému využití prostor Rosalkovny – bývalé kavárny nad kinem
  • v obvyklé úterní večery v 18.00
  • Vlaďka má v úmyslu zkusit navrhnout jiný termín, uvítala by např. uchazečka Lucka

Náměty, spolupráce, příležitosti

 • kastelán L. Vaverka byl velmi spokojený s představením a rád by udržel spolupráci
  • luxus zámeckého prostředí – exteriéry nebo vnitřní prostory
  • zámecké divadlo průvodců není konkurenční aktivita, jde jen o okrajovou záležitost – co naopak využít jejich zájem a schopnosti?
  • chce rekonstruovat kamenné divadlo (Taranis) a rád by využil naši pomoc – zcela jistě podporuje a účastní se Standa, Olda, Tom, Jirka, Zdenička
 • Anetka má kolegu profi scénografa, je ochotný nám ze zájmu o podporu podobných aktivit pomoct např. při návrhu scény apod.
 • Divadelní spolek Boleradice podporuje nově vzniklé Rosivadlo
  • příležitost kdykoliv se účastnit zkoušky v Boleradicích „na stáži“ a sledovat organizaci, práci režiséra apod.
  • nabízí účast na říjnové Noci divadel na krajském setkání ochotnických spolků a pokusu domluvit se na formě čerpání dotací ze státních dotačních fondů
  • možnost zápůjčky techniky – např. ozvučení cca 12-15 mikroportů
 • Olda tvoří návrh stránky rosivadlo.cz pro prezentaci společenství na veřejnosti a možnosti jeho propagace
  • očekává připomínky a návrhy – uvedené medailonky jsou vzorkem pro posouzení, zda chceme/nechceme
 • Olda požádal Lenku Kaniovou o vytvoření návrhu loga Rosivadla – je v tvorbě

Promítání

I přes zajímavou a potřebnou debatu o předchozích otázkách došlo s velkým zpožděním i na promítání. Nedokončili jsme.

Komentáře
 1. Standa Mikeš napsal:

  Ahoj Oldo a kamarádi, krásně jsi si to všechno zapamatoval a sepsal. Proto bych ještě do zápisu dodal , že jsi mimo našeho pologenerálního ředitele, také dvorní zapisovatel a tahoun.

  Oldo od setkání s amatérským divadlem Stodola v Jiříkovicích, jsem si přál být něčeho takového alespoň malou součástí. To že bych mohl být nedejbože hercem, takovéhoto našeho souboru, mi přišlo jako velmi odvážné přání. Proto Oldo ještě jednou moc děkuji bývalému Velenovi, že to vzdal a ty, že jsi to vzal a jsi naším stmelovatelem a hybatelem, když nechceš být generálním ředitelem. Oldo díky

Přidat komentář